مشاوره ، رواندرمانی، هیپنوتراپی

( ۳۰ سال تجربه موفق )

Video / Teletherapy

Saed Ahmadi

(Clinical Counsellor – PsychotherapistHypnotherapist)

Due to the specific circumstances associated with COVID-19, online services such as phone, video Counselling options are used.

به علت جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا کلیه مشاوره و رواندرمانی ها تا اطلاع ثانوی بصورت تلفنی یا ویدئوئی(تله تراپی) خواهد بود. برای کسب اطلاع بیشتر و گرفتن وقت مشاوره و رواندرمانی مستقیم، می توانید با

واتس آپ مرتبط یا تلفنی ارتباط برقرار کنید.

هزینه رواندرمانی- هیپنوتراپی

جلسه اول (پذیرش و تشخیص )……………….200/000 (تومان)

پرداخت تک جلسات رواندرمانی………………..250/000 (تومان)

پرداخت ۵ جلسه رواندرمانی …………………1000/000(تومان)

مراجعان محترم برای انجام مشاوره، رواندرمانی و هیپنوتراپی می توانند وجه یک جلسه خود را به

حساب بانک پاسارگاد شماره

325-8000-128092-3

شماره کارت بانک پاسارگاد شماره

5022-2910-2601-0734

در وجه آقای ساعد احمدی

پرداخت نموده فیش پرداختی خود را همراه اسم و شماره تلفن خود واتس آپ نمایند.

متعاقباً بعد از48 ساعت با ارسال  پیام وقت و ساعت

مشاوره  با آنها اطلاع داده خواهد شد.

مشاوره و رواندرمانی می تواند بصورت صوتی و تصویری باشد که در جلسه اول مشخص می گردد.

شماره موبایل مربوطه صرفاً برای ارسال پیام و ارتباط با واتس آپ مشاوره و رواندرمانی شماره ایران

(ساعت تماس : 6 عصر الی 12 شب به وقت ایران)

0912-1863396

 

Direct call in Canada – Toronto

+1 (647) 571 1957

Saed Ahmadi (Ph.d.)