مشاوره ، رواندرمانی، هیپنوتراپی

(۳۰ سال تجربه موفق)

Saed Ahmadi

Video / Teletherapy

(Clinical Counsellor – PsychotherapistHypnotherapist)

Due to the specific circumstances associated with COVID-19, online services such as phone, video Counselling options are used.

 

Fees For counselling and Psychotherapy In Toronto-Canada
The fees for psychotherapy are not covered by Ontario Health Insurance Plan (OHIP). But however, there are many extended health care plans if the clients have private insurance coverage which can be used by the client or pay personally by e-transfer, cash, credit card or cheque. The fees are paid at the end of each session and the client can get the receipt (invoice) for the amount has paid.


The fees for each session of individual counselling or psychotherapy are $120 for the first initial assessment and $150 for other sessions of psychotherapy which takes about 60 minutes. The fee for couple psychotherapy is $225 for one hour and thirty mints or 90 minutes.
Note: The fee may not be applicable for some clients introduced from some insurance company (e.g.: blue cross-MVA), since they directly cover the therapist’s payments.

به علت جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا کلیه مشاوره و رواندرمانی ها تا اطلاع ثانوی بصورت تلفنی یا ویدیویی (تله تراپی) خواهد بود. برای کسب اطلاع بیشتر و گرفتن وقت مشاوره و رواندرمانی مستقیم، می توانید با واتس آپ مرتبط یا تلفنی ارتباط برقرار کنید.

هزینه رواندرمانی-هیپنوتراپی

مراجعان محترم برای انجام مشاوره، رواندرمانی و هیپنوتراپی می توانند وجه یک جلسه خود را به

حساب بانک پاسارگاد شماره

325-8000-128092-3

شماره کارت بانک پاسارگاد شماره

5022-2910-2601-0734

در وجه آقای ساعد احمدی

پرداخت نموده فیش پرداختی خود را همراه اسم و شماره تلفن خود واتس آپ نمایند.

متعاقباً بعد از48 ساعت با ارسال  پیام وقت و ساعت مشاوره  با آنها اطلاع داده خواهد شد.

مشاوره و رواندرمانی می تواند بصورت صوتی و تصویری باشد که در جلسه اول مشخص می گردد.

شماره موبایل مربوطه صرفاً برای ارسال پیام و ارتباط با واتس آپ مشاوره و رواندرمانی شماره ایران

(ساعت تماس: 6 عصر الی 12 شب به وقت ایران)

0912-186-3396

 Direct call in Canada – Toronto

+1 (647) 571 1957

Saed Ahmadi PhD