انگيزه برای زندگی بهتر (۲) (درسی در مثبت اندیشی)

نزدیک به ۸۳٪ از مردم هدف مشخصی در زندگی ندارند و اغلب دنباله روی کارهای دیگران هستند! انسان­هاي  بي انگيزه  انسان­ هايي  بي هدف  هستند.      در زندگي به دنبال چه هستيد؟      چه مي‌خواهيد؟  هدف شما در زندگي چيست؟       قايقي را در يک اقيانوس تصور کنيد که سرگردان به­ دور خود مي‌‌چرخد و يا […]

All rights reservedⒸ 2020